Cenrādis

Pieteikuma izskatīšana Bezmaksas
Aizdevuma izsniegšanas komisija 3–10% no aizdevuma summas
Procentu likme 8–18% gadā
Līguma grozījumi Bezmaksas
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa Bezmaksas